Foglaljatok szállást KidsOasis minősített családbarát szálláshelyen és hajtsatok rá az ajándékokra!

Amennyiben a KidsOasis rendszerén keresztül foglaltok szállást, minden elköltött 50 000 Ft után egy matricát küldünk. Az összegyűjtött matricákat ajándékokra válthatjátok be.

Minél több matricát gyűjtötök össze, annál nagyobb értékű ajándékot kaptok érte. 3 vagy 6 matricánként újabb és újabb ajándékokat választhattok.

Azok között, akik 3 teli matricagyűjtő füzetet beváltanak, félévente egy, valamelyik KidsOasis minősített szálláshelyen eltöltendő, 3 éjszakás családi kikapcsolódást sorsolunk ki!

Kezdődjön a családi matricagyűjtés!

Hűségprogram

 1. A pontgyűjtő program szervezője

A KidsOasis Pontgyűjtő Hűségprogram (a továbbiakban: pontgyűjtő program) a KidsOasis Nonprofit Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi; cégjegyzékszáma: Cg 13-09-164987. adószáma: 24653853-2-13, képviseli: Gyetvainé Zováth Anikó; a továbbiakban: szervező) által szervezett és működtetett promóciós jutalmazási rendszer, magyarországi felhasználók részére.

 1. A pontgyűjtő programban részt vehet

A pontgyűjtő programban kizárólag olyan belföldi illetőségű 18 éven felüli magyarországi magánszemély vesz részt:

 • aki szállást foglal a KidsOasis által minősített szálláshelyek valamelyikében
 • a vásárlás tényét a szálláshely vissazigazolja
 • és a pontgyűjtő program szabályzatát, az adatvédelmi irányelveket elolvasta, elfogadta, és azok szerint jár el.

 1. A pontgyűjtő program lényege

A pontgyűjtő program során a szállásfoglalók és igénybevevők pontokat (a továbbiakban: KidsOasis matricák) tudnak gyűjteni, a KidsOasis minősítési rendszerben tanúsított családbarát szállodákban történő foglalásokkal.

Minden elköltött 50 000 Ft (ötvenezer Ft) után előzetes egyeztetést követően egy matricát (az első foglalás alkalmával pontgyűjtő füzetet is) küldünk a foglalást bonyolítónak. A megfelelő számú matrica összegyűjtése és a gyűjtőfüzetbe történő beragasztása után a játékosok jogosulttá válnak, hogy az összegyűjtött matricáikat a hűségprogramban meghirdetett ajándékokra váltsák.

Valamely ajándék időleges hiányáért a szervezőt felelősség nem terheli. Az egyes ajándékok beváltáshoz a hűségfüzetben megjelölt darabszámú matricát kell összegyűjteni. A honlapon megjelenített fényképek kizárólag tájékoztató jellegűek.

Egy gyűjtőfüzet összesen 6 db matrica gyűjtésére nyújt lehetőséget. A gyűjtőfüzetbe csak a KidsOasis Kft által kiküldött speciális matrica ragasztható be.

Amennyiben egy matricagyűjtő füzet betelik, úgy egy újabb füzetet előzetes egyeztetés után a megadott címre kiküldünk.

A szállásfoglalások figyelembevételének időszaka: 2014. november 15-től 2018. december 31-ig.

A matricák készpénzre nem válthatók!

 1. Kiértesítés pontok jóváírásáról

A KidsOasis matricák jóváírását követően, a szervező e-mailben tájékoztatja a pontgyűjtő családot

 • a jóváírás tényéről;
 • a jóváírt matricák számáról;
 • a KidsOasis matricák ajándékra váltásának menetéről;
 1. Pontok ajándékra váltása

A pontok ajándékra váltásához előzetes egyeztetés szükséges az alábbiakról: 

 • a pontgyűjtő részére mely ajándék, ajándékok beváltása történjen meg;
 • vagy a pontgyűjtő részére most ne történjen ajándék, ajándékok beváltása, mert a pontokat tovább gyűjtenék, és egy esetleges későbbi pontgyűjtő programban szeretnék felhasználni (egészen 2018. december 31-ig).

A fel nem használt pontok továbbvihetők, esetleges későbbi pontgyűjtő programba, egészen 2018. december 31-ig.

Jogosulatlanságból fakadó esetleges károkért a szervező felelőssége kizárt!

 1. Kiértesítés a pontbeváltásról, tájékoztatás ajándékok átvételéről

Az ajándékokat a szervező postai úton, ajánlott küldeményben juttatja el a pontgyűjtő részére, a regisztráció során megadott címére.

 1. Ajándékok

A szervező a pontgyűjtő program során úgy jár el, hogy az ajándékok a pontgyűjtő részére eljuthassanak. Az ajándékok személyi felhasználásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a szervező felelőssége kizárt! A szervező felelőssége kizárt az ajándékot biztosító partnerek, cégek szolgáltatásaiért, illetve azok minősége tekintetében. Az ajándékok készpénzre vagy más ajándékokra nem válthatók.

 1. Felhasználói feltételek

A pontgyűjtő program résztvevője vállalja, hogy a pontgyűjtő program során rendeltetésszerűen jár el. Tilos a pontgyűjtő programmal kapcsolatos bármilyen tartalom, a pontgyűjtő program szempontjából nem rendeltetésszerűnek tekinthető, a pontgyűjtő programra vagy a szervezőre káros felhasználása, hamisítása, másolása, a szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli publikálása! A jogosulatlan használat büntetendő, és polgári jogi következményeket vonhat maga után!

Minden olyan gyűjtőfüzet, ami olyan matricákat tartalmaz, amihez a játékban részt vevő vásárló a Szervező megítélése szerint a játékszabályzatot sértő módon jutott hozzá, automatikusan érvénytelenítésre kerül.

Az érvénytelennek minősített Pályázatok a Szervező tulajdonában maradnak, visszatérítésre nincs mód. Fellebbezésnek helye nincs az érvénytelennek minősített gyűjtőfüzeteket, illetve matricákat illetően.

A Szervező nem köteles magyarázattal szolgálni az esetleges érvénytelenítésekkel kapcsolatban.

 1. Egyéb rendelkezések

A pontgyűjtő program résztvevője vállalja, hogy teljes körűen tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatot, vállalja, hogy a pontgyűjtő program során együttműködik a szervezővel, és felelősséget vállal a pontgyűjtő program a részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtéséért, fenntartásáért, és az azokból fakadó bármely következményért.

A szervező felelőssége kizárt a pontgyűjtő program során:

 • megadott valótlan, hiányos, hibás adatokért;
 • jogosulatlanságból fakadó vitás helyzetekért;
 • tanúsított nem megfelelő eljárásért, magatartásáért;
 • a rajta túlmutató technikai, számítástechnikai fennakadásokért, problémákért;
 • az ajándékok személyes felhasználásából esetlegesen felmerülő vitás kérdésekért;
 • ajándékokat biztosító partnerek, cégek szolgáltatásaiért, azok minőségéért;
 • és az ezekből fakadó esetleges károkért.

A szervező kizár minden felé irányuló, bármilyen a pontgyűjtő programban való részvételből fakadó, a pontgyűjtő program során felmerülő hibákból, hiányosságokból, késésekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A szervező felelőssége kizárt az ajándékokkal kapcsolatos hibákért vagy az azokkal összefüggésbe hozható közvetett vagy közvetlen károkért.

A Szervező fenntartja a jogot a pontgyűjtő program

 • szabályzatának egyoldalú módosítására;
 • bizonyos időpontjainak meghosszabbítására;
 • elhalasztására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére.

Ilyen esetekben a szervező tájékoztatást tesz közzé a pontgyűjtő weboldalon keresztül.

A szervező a pontgyűjtő programban részt vevőket marketing célú, promóciós vagy sajtószereplésre felkérheti.

 1. Adatvédelmi irányelvek

A pontgyűjtő program során a hatályos törvényeknek megfelelő adatkezelés zajlik.

Az adatkezelő a pontgyűjtő program szervezője, a KidsOasis Nonprofit Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 26. cégjegyzékszáma: Cg 13-09-164987, adószáma: 24653853-2-13. képviseli: Gyetvainé Zováth Anikó ügyvezető).

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-73988/2014.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a pontgyűjtő program lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése, az adatkezelés az ehhez szükséges mértékben történik. A pontgyűjtő program során megszerzett adatokat a szervező saját marketing célokra felhasználhatja. A pontgyűjtő programba való regisztráció során az adatvédelmi irányelvek előzetes és részletes megismerése biztosított, arra a szervező egyértelműen és hangsúlyosan felhívja a figyelmet. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja, harmadik félnek személyes adatot nem ad át. Az érintett írásban kérelmezheti a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását a szervező e-mail címén: info@kidsoasis.hu.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben kérése szerint, személyes adatainak törlése vagy zárolása a pontgyűjtő program időtartamának befejezése előtt következik be, úgy a pontgyűjtő programban való részvétele - az ajándék(ok)ra való jogosultságával együtt - megszűnik.

 1. Elérhetőségek

A pontgyűjtő programmal kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető.

Telefon: +36 27/200-873; +36 20/470-6396
E-mail: info@kidsoasis.hu
A pontgyűjtő oldal elérhetősége: kidsoasis.hu