Skip to main content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEK (ÁSZF)

  1. BEVEZETÉS, HATÁLY 

A kidsoasis.hu online szállásfoglaló portál üzemeltetője a Kidsoasis Kft.

Az üzemeltetőre vonatkozó cégadatok: 

Cégnév: KIDSOASIS Nonprofit Kft.(továbbiakban: Üzemeltető)Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26.Adószám: 24653853-2-13Cégjegyzékszám: 13-09-164987Képviselő: Gyetvainé Zováth AnikóTelefon: 27/200-873Fax: 27/200-872E-mail: info(at)kidsoasis(dot)huWeboldal: www.kidsoasis.hu

A jelen Általános Szerződési Feltétek (ÁSZF) hatálya azokra a személyekre (továbbiakban: Felhasználók) terjed ki, akik a www.kidsoasis.hu weboldalon információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat vesznek igénybe, a szállásfoglalási rendszeren keresztül ajánlatkérést indítanak, foglalásokat bonyolítanak (továbbiakban együtt: Szolgáltatás)

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a kidsoasis.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

  1. SZERZŐDÉSES VISZONY A KIDSOASIS-SZAL

A Kidsoasis Kft. a kidsoasis.hu oldalon feltüntetett Szálláshelyek részére közvetítő szolgáltatást végez. A közvetítő szolgáltatás azt jelenti, hogy a Szálláshelyek által megadott és a Szálláshelyek hozzájárulásával nyilvánosságra hozott adatokat elektronikus úton közvetíti a Felhasználók felé és létrehozza annak a technikai lehetőségét, hogy a Felhasználók közvetlenül a Szálláshelytől elektronikus úton vásárolják meg a szolgáltatásokat.

A Kidsoasis honlapjába integrált foglalómotort a Roomz (Confhotel Developement Kft. 1117 Budapest, Szerémi út 7/a ) üzemelteti. A Kidsoasis saját felelősségére nem nyújt semmiféle utazási szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevételére harmadik személyek - a továbbiakban: Felhasználók - és a Kidsoasis Kft. - a továbbiakban: Üzemeltető - között az alább rögzített általános szerződési feltételekkel jön létre a használati szerződés. 

A Kidsoasis Kft. fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek módosítására. A módosított általános szerződési feltételeket a Kidsoasis Kft. a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon közzéteszi. A Felhasználó részéről a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak minősülnek, ha a Kidsoasis Kft. szolgáltatását a közzétételt követően igénybe veszi.

Az ügylet a Felhasználók és a Szálláshelyek között jön létre. Az ügyletre a távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. A kidsoasis.hu -n feltüntetett Szálláshelyek nyilatkozatuk alapján rendelkeznek a kereskedelmi tevékenység folytatásához jogszabály által előírt hatósági engedéllyel és egyéb jogszabályban meghatározott feltételekkel. A Kidsoasison feltüntetett adatok valódiságáért kizárólag a Szálláshelyek szavatolnak. A kidsoasis.hu weboldalon feltüntetett adatok módosulása és/vagy megváltoztatása a Felhasználók felé a közzétételtől kezdődően irányadó.

Ellenkező nyilatkozat hiányában a kidsoasis.hu-n keresztül ajánlatkérést kezdeményező, a Kidsoasis.hu-n önmagát regisztráló személy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kidsoasis Kft. önmagáról és partnereiről reklámot küldjön és a Felhasználó adatait saját marketing célokra felhasználja.

A kidsoasis.hu működésével felmerülő technikai kérdésekben a Felhasználó a kidsoasis.hu üzemeltetőjéhez, a Kidsoasis Kft-hez fordulhat. 

3. AJÁNLATKÉRÉS ÉS FOGLALÁS 

A Weboldalon található ajánlatkérő adatlap kitöltésével és elküldésével a Felhasználó a Szálláshelytől kérhet ajánlatot szállás igénybevételére vonatkozóan adott paraméterek mentén. Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, az ajánlatkérés nem minősül foglalásnak. A Szálláshely várhatóan egy munkanapon belül visszajelzést küld a Felhasználónak. 

A Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéhez meg kell adnia személyes adatait. Olyan személyes adatokat kérünk, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 

Az adatok megadásával a Felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A regisztráció során az alábbi személyes adatnak minősülő adatok megadása kötelező: 

- vezeték -és keresztnév- e-mail cím- telefonszám 

A Felhasználó tartozik felelősséggel az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért, a Kidsoasis-t ezzel kapcsolatban felelősség nem terheli. 

A regisztráció során lehetőség van hírlevelünkre való jelentkezésre. A hírlevelére történő feliratkozással a Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárul a fentiekben meghatározott személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez, személyes adatai kezeléséhez és ahhoz, hogy a részére a Kidsoasis Kft. elektronikus levelet küldjön. A Felhasználó hozzájárulása önkéntes hozzájárulásnak minősül, amelyet megfelelő tájékoztatás birtokában tett meg. 

A hírlevélről való leiratkozást a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen teheti meg a weboldal alján található leiratkozó linkre kattintva. Ebben az esetben a Kidsoasis a Felhasználószemélyes adatait a továbbiakban már nem kezeli, a személyes adatokat nyilvántartásából törli és a Felhasználó részére a továbbiakban reklámanyagot (hírlevelet) nem közöl. 

4. AJÁNLATKÉRÉS ÉS FOGLALÁS MENETE

Az Üzemeltető a Weboldal látogatói, a Felhasználók számára konkrét ajánlaton alapuló online szállásfoglalást tesz lehetővé. A honlapon keresztül lehetőség van általános ajánlatkérésre is.

Az ajánlatkérésnek és a tartózkodás időtartamának, a felnőttek és gyermekek számának megfelelően a Kidsoasis rendszerben a rendelkezésre álló Szálláshelyek ajánlatai jelennek meg. 

Az Üzemeltető minden ajánlatkérést és foglalást továbbít az ajánlatkérésben/foglalásban megadott Szálláshely részére. A foglalás zavartalan lebonyolításának érdekében szükséges, hogy a Felhasználók adataikat (pl. név, tartózkodási idő, felnőttek, gyermekek száma, kora, telefonszám és e-mail ) helyesen és hiánytalanul adja meg.

A Felhasználók részére végzett közvetítői tevékenység ingyenes. 

Ajánlatkérési, foglalási folyamat:

  • A Felhasználó keresést indít a Kidoasis.hu felületén
  • Egy adott ajánlatra kalkulációt indít, majd a folyamat végén vagy ajánlatot kér vagy foglal
  • A Lefoglalom gombra való kattintással a Felhasználó a "lefoglalom" oldalra navigálódik, ahol még el kell fogadni a fizetési feltételeket, adott esetben választania kell, hogy a foglalását hogyan akarja garantálni. Ha mindent kitöltött, abban az esetben e-mail megy a foglalás visszaigazolása. A Szobafoglalás minden esetben csak az Üzemeltető által küldött írásbeli visszaigazolás esetén érvényes 

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

A Felhasználónak lehetősége van a foglalási visszaigazolásban elhelyezett törlési linken keresztül foglalását törölni, melyről a Szálláshely értesítő e-mailt kap, és a foglalás automatikusan törölt státuszba kerül.

A Szobafoglalás kötbérmentes lemondására a visszaigazolásban jelzett határidőig van lehetőség. A határidő után érkezett lemondás esetén, valamint ha a Felhasználó/Vendég lemondás nélkül nem veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást, a Szálláshely jogosult a Felhasználóval/Vendéggel szemben a Szobafoglalás visszaigazolásában szereplő kötbér érvényesítésére. Ha a Szobafoglalás visszaigazolásában nem visszakapható előleg szerepel, úgy az előre kifizetett összeg semmilyen esetben nem jár vissza. A Szálláshely jogosult a Szobafoglalást visszamondani abban az esetben, ha a kért előleg nem érkezett meg határidőre vagy a Felhasználó által megadott bankkártya nem nyújt megfelelő fedezetet a Szobafoglalás garantálására. Amennyiben a Szálláshely túlfoglaltság vagy egyéb ok miatt nem tudja a Felhasználó által lefoglalt szállást nyújtani, úgy a Szálláshely kötelessége a Felhasználó részére azonos vagy magasabb színvonalú másik szálláshelyen szálláslehetőséget biztosítani. Az Üzemeltető jogosult a Szobafoglalást visszautasítani vagy törölni indokolt esetben (különösen, de nem kizárólagosan: ha a Felhasználó által megadott adatok érvénytelenek, vagy ha a Felhasználó vélelmezhetően visszaél a szolgáltatással). 

6. A SZERZŐDÉS ÉS A FIZETÉS 

A mindenkori szolgáltatásra vonatkozó szerződés a foglalás idején közvetlenül Felhasználó és a foglalásban megjelölt szálláshely között jön létre. A Felhasználó a foglalásban a Kidsoasis által visszaigazolt szolgáltatásokat a Szálláshelynek fizeti meg. A szállásadásra vonatkozó szerződés közvetlenül és kizárólagosan a Felhasználó és a foglalásban megjelölt Szálláshely között áll fenn. A Szálláshely a Felhasználótól a Szobafoglalás garanciájaképpen előleget vagy bankkártya adatokat kérhet. A Szálláshely jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya adatok valódiságát, illetve a bankkártyán rendelkezésre álló fedezetet ellenőrizni. A Felhasználó mindig közvetlenül a Szálláshelynek fizet az igénybe vett szállásért. Előrefizetés nélküli ajánlat esetén a fizetés a Szálláshelyen történik, a Szálláshely által elfogadott valamely fizetőeszközzel. Teljes vagy részleges előrefizetéses ajánlat esetén a Szálláshely jogosult a Szobafoglalás visszaigazolásában szereplő feltételeknek megfelelően a Szobafoglalás teljes vagy részleges összegét előzetes banki átutalásként kérni vagy a megadott bankkártyát a megfelelő összeggel előzetesen megterhelni.

7. FELELŐSSÉG 

A Szobafoglalás visszaigazolásakor az Üzemeltető közreműködésével a Felhasználó és a Szálláshely között szerződéses kapcsolat jön létre. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szobafoglalásban meghatározott szállást és/vagy egyéb szolgáltatásokat igénybe kívánja venni. A Szállásadó vállalja, hogy a Felhasználó számára a Szobafoglalásban rögzített árakon és feltételek mellett szállást biztosít. A Felhasználó és a Szálláshely között az Üzemeltető hibáján kívül felmerülő bármilyen vitás kérdés rendezése az érintett felek felelőssége. 

A Felhasználó és a Szálláshely között létrejött jogviszonynak az Üzemeltető nem alanya, a szerződés megkötésénél a Kidsoasis Kft., mint közvetítő jár el az érintett felek között.

A Felhasználó a szerződés teljesítését érintő kifogását, észrevételét a vele szerződő félnél (tehát a Szálláshelynél) teheti meg, és vele szemben érvényesítheti igényét a szerződés bármely okból bekövetkezett nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén. 

A Kidsoasis Kft. nem felel a szerződés Felhasználóval szerződő fél általi teljesítéséért, a teljesítés minőségéért, valamint az utas, vagy más harmadik személy Szálláshellyel szemben érvényesíteni kívánt igényéért. 

A Kidsoasis Kft. a szolgáltatás teljesítésénél a tőle elvárható gondossággal jár el, azonban a szerződés létrejöttéért felelősséggel nem tartozik, a szerződéskötés elmaradása esetén a Felhasználó nem támaszthat igényt a Kidsoasis Kft-vel szemben biztatási kár, elmaradt haszon, illetve egyéb jogcímen. 

Az Üzemeltető a Weboldalon a szálláshelyekkel kapcsolatosan megjelenített adatok, információk (különösen, de nem kizárólagosan: szövegek, képek, árak) valóságtartalmáért, azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kidsoasis Kft-vel szemben kártérítés, anyagi követelés nem érvényesíthető amiatt, vagy azzal összefüggésben, hogy a honlapon közzétett ajánlatok, információk, tájékoztatások a valóságnak nem felelnek meg, hiányosak, vagy hatályukat vesztették. 

A fenti esetekben a kárfelelősség a Szálláshelyet terheli.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített akciós és egyéb árak, valamint programajánlatok tájékoztató jellegűek és az ajánlatok korlátozott számban elérhetőek. A Szálláshelyek az ár- és programváltoztatás jogát fenntartják. 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

Olyan körülmény (különösen, de nem kizárólagosan: sztrájk, árvíz, tűz, áramszünet, szerverleállás, hardverhiba, szoftverhiba) bekövetkezése, amelyre az Üzemeltetőnek nincs befolyása ("Vis major"), a körülmény fennállásának idejére az Üzemeltetőt mentesíti kötelezettségei teljesítése alól. 

A Felhasználó mindenkori felelőssége, hogy az általa megadott email cím helyes és működőképes legyen, a postafiókban elegendő tárhely álljon rendelkezésre új levelek fogadásához, illetve hogy az Üzemeltető az info@kidsoasis.hu e-mail címről érkező levelek fogadása minden esetben megtörténjen. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által megadott email címre elküldött, de a Felhasználó által el nem olvasott e-mail üzenetek miatt keletkező bárminemű kárért. 

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az ajánlatkérés és Szobafoglalás során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által hibásan vagy nem megfelelően megadott adatok miatt keletkező bárminemű kárért. 

8. ADATVÉDELEM 

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal oldalait, vagy annak részeit más weboldalakra beilleszteni, mintegy saját tartalomként feltüntetve azt. Az Üzemeltető elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor a Weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel ártanak vagy árthatnak a Weboldal hírnevének és érdekeinek. 

Az Üzemeltető jogosult jelen Feltételek megváltoztatására, melyet köteles a Weboldalon közzétenni. A megváltoztatott Feltételek a közzététel napján lépnek hatályba. Az Üzemeltető a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint. A Felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta. 

A jelen Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az érintett felek kijelentik, hogy esetlegesen felmerülő vitás kérdések esetén tárgyalásos úton történő rendezésre törekednek. Peres eljárás esetére az érintett felek kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. A Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy jelen Szerződési feltételek dokumentumban ("Feltételek") rögzítetteket elolvasta, megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat valaki megszegte és ebből kifolyólag az Üzemeltetőnek bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. 

 

 

Dunakeszi, 2014. június 23.