Skip to main content

Tudástár

A családi életciklusok, mint utazási szokást, nyaralási igényt befolyásoló tényezők

Az utazás, mint a testi-lelki egyensúly megőrzésének egyik lehetséges eszköze, segítséget nyújthat az egyén számára a mindennapi elvárások általi terhelések negatív hatásainak (például: türelmetlenség, alacsonyabb teljesítőképesség, szorongás) megelőzésében, illetve legyőzésében. Az emberek számára az utazás, a pihenés, a kikapcsolódás fontos szereppel bír a szükségletek kielégítésében, hatással van a szubjektív jóllétre, továbbá általánosságban az élettel való elégedettségre (Michalkó, 2010; Neal, Sirgy és Uysal, 1999). E szempontokat szem előtt tartva egyértelműen igazolható a családok pszichés szükségleteinek szem előtt tartása a turizmus esetében is.
A családi életciklusok, mint utazási szokást, nyaralási igényt befolyásoló tényezők

A családok utazási szokásait, igényeit gazdasági és szociális helyzetük mellett többek között olyan pszichológiai tényezők is befolyásolják, melyek ismerete segíthet magasabb szintű elégedettségük elérésében. E faktorok körébe tartoznak többek között a családstruktúrából (például: kétszülős vagy egyszülős család, gyermekek száma, életkora) és a családi életciklusokból adódó jellegzetességek is.

Hill és Rodgers (1964) klasszikus modelljükben a családi életút nyolc szakaszát különítik el, mely ciklusok a mai családterápiás elvek alapjául is szolgálnak. Ezek között öt olyan szakasz található, melyekben a gyermekek a családi élet alakulásában aktívan és a mindennapokban fontos szerepet töltenek be: csecsemős, kisgyermekes, iskoláskorú gyermekes, serdülőkorú gyermekes, felnőtt gyermekes család (Komlósi, 1997).  A változások, az életciklus váltások eredményeként új szükségletek, feladatok, viselkedések jelennek meg, továbbá bizonyos veszteségekkel és számos kihívással is szembe kell nézniük a szülőknek. Természetesen a családokban gyakran több gyermek is van, mely az életciklusok „tiszta” képét színesebbé teszi, a lehetőségeket és a figyelembe veendő faktorokat, továbbá ezek egymáshoz való viszonyát bonyolítja.

Az elkövetkezendő hírlevelekben, cikkekben sorra veszem a gyermekek aktív jelenlétéhez kapcsolódó családi életciklusok jellemzőit, az adott időszakok során megjelenő változásokat és kihívásokat. E tényezők ismerete, turisztikai szempontú mérlegelése, a mindennapi gyakorlatba való beépítése által lehetővé válik a szolgáltatásokat igénybe vevők teljesebb körű kiszolgálása, elégedettségük magasabb szintje mellett.

Partnereink