Skip to main content

Tudástár

Családbarát szállodává válás útján - játszóélmények kialakítása: 4. rész - üzemeltetés

Előző cikkünkben végignéztük a kivitelezés folyamatát, jelen cikkünkben pedig áttekintjük, milyen kötelezettségei vannak az üzemeltetőnek a játszószoba átadása után.
Családbarát szállodává válás útján - játszóélmények kialakítása: 4. rész - üzemeltetés

Játszótéri eszközökre vonatkozó szabályozás

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról szól, 2004. február 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni. Hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

Játszótér alatt azt a külső vagy belső teret értjük, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek. Játszótéri eszköznek minősül minden olyan játszótéren elhelyezett eszköz, beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

Ebben az értelemben a rendelet az éttermekben, szállodákban létesített játszószobákra, illetve minden, nemcsak családtagok által használt játszósarokra is vonatkozik, így a fogyasztóvédelem kérheti a rendelet által előírt papírok bemutatását. Ha szigorúan vesszük a rendeletet, még a kertünkben lévő játszótéri eszközre is érvényes, amennyiben idegen (nem a családhoz tartozó) gyerekek is használják.Forgalomba hozatal

Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.

A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a rendelet 7. mellékletében meghatározott megfelelőségi nyilatkozatával, vagy a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványával igazolja.Üzemeltetés

Üzemeltető az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított.

Nézzük milyen kötelezettségei vannak az üzemeltetőnek:

  • A játszótéri eszköznek rendelkeznie kell megfelelőség igazolással, azaz megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal (ld. előző fejezet).

  • Új eszköz létesítése, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba vétel előtt valamely kijelölt szervezet által ellenőriztetni kell a játszótéri eszközt. Ezt nevezik használatba vételi ellenőrzésnek, melynek pozitív eredménye esetén a játszótér megkapja a használatba vételi engedélyt.

  • Négyévente, valamely kijelölt szervezet által ellenőriztetni kell az eszközöket. (Időszakos ellenőrzés)

  • A játszótéri eszközt a gyártó által kiadott használati és karbantartási útmutató előírásait figyelembe véve kell üzemeltetni, karbantartani.

  • A játszótér és játszótéri eszköz létesítéséről, telepítéséről és ezek állapotával kapcsolatos változásokról, valamint az időszakos ellenőrzésekről a 6. melléklet szerinti adattartalommal az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetni, és ezt a nyilvántartási adatlapot 30 napon belül köteles megküldenie a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának. Fontos tudni, hogy a kijelölt szervezet is köteles az ellenőrzést követő 15 napon belül megküldeni az időszakos és a használatbavételi ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a fogyasztóvédelmi hatóság részére, így a játszótér mindenképpen nyilvántartásba kerül, és bármikor kimehetnek ellenőrizni.

  • A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őrizni.Amennyiben az ellenőrzés eredményeként az eszközt részben megfelelőnek nyilvánították, a megjelölt hibát azonnal orvosolni kell. Ha azonban a termék nem megfelelő, a használatát az üzemeletető köteles megakadályozni, valamint az eszközt elbontani.

Természetesen a használatbavételi engedély nem jelenti azt, hogy az üzemeltető hátradőlhet négy évig, nincs semmilyen teendője. A gyártó által előírt karbantartások keretében észlelt hibákat az üzemeltető köteles kijavíttatni, illetve balesetveszélyessé vált eszköz használatát megakadályozni. Amennyiben az eszköz nem javítható, az eszközt le kell bontani.

Ha felelősen, a szabályoknak megfelelően járunk el és a karbantartási előírásokat betartva üzemeltetjük a játszóterünket, akkor sok-sok feledhetetlen percet ajándékozunk kis vendégeinknek. Ők pedig ezt mosolyukkal fogják ezerszer meghálálni.

Partnereink