Skip to main content

Tudástár

Csecsemővel, kisdeddel utazó család pszichológus szemével

 A családbarát szállodák jellegükből adódóan tisztában vannak azzal, hogy milyen tényezők, felszerelések, kiegészítők szükségesek ahhoz, hogy csecsemővel, kisdeddel érkező családokat is fogadni tudjanak, az ő elégedettségüket is ki tudják vívni. E tárgyi és turisztikai szakmai ismeretek, feltételek mellett hasznos, ha e családok pszichés jellemzőiben is tájékozottak, melyek szolgáltatásokba való beépítése támogathatja vendégeik teljesebb körű kiszolgálását. A pszichológiai szakirodalomban a gyermekek óvodáskor előtti fejlődési szakaszát, tehát a megközelítőleg első három életévét csecsemőkornak (Cole és Cole, 2001), vagy még e szakaszt is felosztva újszülöttkornak és kisdedkornak (Vajda, 1999, 2014) szokták nevezni. Jelen cikkben az ilyen életkorú gyermeket nevelő családok jellemzőivel foglalkozom.
Csecsemővel, kisdeddel utazó család pszichológus szemével

 Amikor egy (házas)párnak kisgyermeke születik, és ezáltal családdá alakulnak, a felhőtlen öröm és boldogság mellett új igények, szükségletek, feladatok, szerepek is megjelennek, illetve a kihívások között megtalálhatók bizonyos pszichés veszteségek is, melyek sikeres kezelése szintén alapvető fontosságú a mindennapi élet egyensúlyának visszaállításához, valamint megtartásához (Komlósi, 1997, 2012).

A szülők felelősséget éreznek (kell, hogy érezzenek) a gyermek iránt. A szülői szerepekbe való belehelyezkedés nagyon fontos kihívás, mely nem egyformán terheli meg az egyéneket. Vannak, akik könnyen „rátalálnak” új feladataikra, kötelességeikre, könnyen tudnak azonosulni az új helyzet elvárásaival, és vannak olyanok is, akiknek ez nem egyszerű, komoly kihívásként élik meg e változási szükségletet. A szülői kihívásokkal való megküzdést nehezítheti, ha a gyermek fejlődése során problémák merülnek fel. A szerepekkel való azonosulást, illetve az ezeknek való megfelelés követelményeinek elsajátítását, napi rutinba illesztését segítheti a társ támogatása. A csecsemőt gondozó szülők esetében egyébként is megnő a társ irányába mutatott fokozott támasz-igény, melynek teljesülése egy alapvető, ezen életszakaszhoz kapcsolódó szükséglet kielégítését is jelenti. Az újszülöttek, csecsemők, kisdedek fejlődéslélektani jellemzői mentén továbbá egyértelműen igazolható, pszichés terheket jelentő tényező a szülők saját szükségleteinek háttérbe szorulása, e tény elfogadásának szükségessége, a korábban már megszokott és kialakított párkapcsolati szokások és működésmód jelentős átrendeződése, a nőiességgel kapcsolatos érzések átalakulása, a női test megváltozását követő pszichés kihívásokkal való megküzdés, szembesülés a társ szülői szerepben való funkcionálásával.

E kihívásokkal, változásokkal párhuzamosan a szülők figyelmének középpontjában a gyermekre figyelés, a róla való gondoskodás, a minél teljesebb megértés és kiszolgálás áll. A szülőként létezés, gondolkodás és cselekvés pszichés terhei mellett fontos és nehéz kihívásokat rejteget az újdonsült szülők számára a gyermekgondozáshoz, majd a gyermekneveléshez szükséges hozzáértés megszerzése, a felmerülő bizonytalanságok feloldása, az otthon megfelelő biztonságának kialakítása is. A többgenerációs nagycsaládok háttérbe szorulásával párhuzamosan egyre több teher hárul a szülőkre, mellyel összefüggésben egyre kevesebb regenerálódási lehetőséget tudnak biztosítani maguknak a szülők. Ezt a helyzetet nehezítheti, ha a szülőtárs nem támogatja a másik felet annyira, mint amennyire neki szüksége lenne rá.

Csecsemőt, kisdedet nevelő családok esetében a családbarát szálláshelyeken nagyobb mértékben segítheti a kikapcsolódást, feltöltődést, regenerálódást, ha támogatást kapnak szülői szerepeikben, könnyítést a gyermek ellátása kapcsán felmerülő terheiken. Emellett a saját – háttérbe szorított – igényeiket alapul véve, jól eső érzéssel töltheti el őket, ha egy kis időt magukra, és egymásra, párkapcsolatuk ápolására is tudnak fordítani, egy biztonságot és bizalmat sugalmazó környezetben (melyre rábízhatják egy kis időre gyermeküket), bűntudat nélkül.

Partnereink