Skip to main content

Tudástár

Kisiskolás gyermekkel utazó család

A kisiskolás kor a gyermekek életében az iskolakezdéstől (hazánkban 6-7 éves kortól) a serdülőkorig (egyes szakirodalmak szerint 10 éves korig, másokban 12 éves korig) terjedő életszakaszt foglalja magába. A fejlődéssel törvényszerűen együtt járó változások mellett családi és intézményes neveléshez-oktatáshoz kötődő változások is társulnak a gyermeki és családi élet ezen éveihez.
Kisiskolás gyermekkel utazó család

Előző cikkemben az óvodáskorral összefüggő változásokat, kihívásokat, illetve az ezekkel összefüggésben, a családbarát szálláshelyek által megragadható lehetőségeket taglaltam. Ezek között kiemelt jelentőséggel bírt az óvodakezdés, a gyermek „minden pillanatának megtapasztalásáról való lemaradás”, és e szakasz végén az iskolakezdés időpontja. Az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdések az óvodakezdéshez hasonló nehézségeket, kétségeket kelthetnek a szülőkben: Biztosan jó-e, ha elkezdi az iskolát a 6. évét éppen betöltő gyermek? Vagy maradjon még egy évet óvodában? Nem fog-e unatkozni? Mit fognak szólni a családtagok, a barátok, hogy a mi gyerekünk nem megy még iskolába? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatnak sok szülőt ebben az időszakban, megterhelve ezzel a családi életet, merítve a tartalékokat. Minél nagyobb a kétség a szülőkben a helyes döntés irányával kapcsolatban, annál kimerítőbb a családtagok számára ez a helyzet.

Az iskolába lépés után a család energiája a gyermek teljesítményére, iskolai sikerességére, beválására fókuszál erőteljesen. A szülők igyekeznek mindent megtenni azért, hogy gyermekük amellett, hogy jól érzi magát az iskolában, jól is teljesítsen, ügyes és sikeres legyen. Napjainkban a sikerre, a kézzel fogható teljesítményre, a tehetség minél korábbi feltérképezésére és ennek gondozására, fejlesztésére egyre nagyobb hangsúly helyeződik. Sok esetben tapasztalható, hogy a szülők pénzt és energiát nem sajnálva biztosítanak külön órákat, foglalkozásokat, magántanárokat gyermeküknek, azért, hogy minél jobb teljesítményt érjen el egy, vagy akár több területen. Esetenként sajnos „szülői túlkapások” is tapasztalhatók e vonatkozásokban, a gyermek súlyos leterheltségét adva, a kikapcsolódás és játék rovására.

Az ilyen helyzetekben a családi tartalékok erősen megfogyatkoznak, a családtagok lelkileg kimerülhetnek. A kötött, iskolai és iskolán kívüli programok a gyermek mellett a szülőket is kifárasztják. A szülők gyakran saját sikerüknek vagy kudarcuknak tekintik gyermekük teljesítményét. Akár erőn felül is igyekeznek elérni, illetve gyermekükkel eléretni a sikert, az áhított teljesítményt (amit lehet, hogy ők nem tudtak korábban teljesíteni). E mókuskerékből nehéz kilépni, a sok program, a szülők munkahelye a kikapcsolódási lehetőségek megszervezését megnehezíti, erőteljes szervezést igényel.

A közös családi utazás a kikapcsolódás fontos terepe. Nem csak lélekben lépnek ki a mókuskerékből a családtagok, hanem fizikálisan is. A feltöltődéshez egy ilyen helyzetben viszonylag könnyen megadhatóak a feltételek. A közös családi programok, kötetlen beszélgetések, kirándulások, játékok a teher- és teljesítménymentes együttlét megélését tudják biztosítani. Ebben a helyzetben nem számít, hogy mi van, volt az iskolában, hányas lett egy dolgozat, hogy sikerült egy verseny. Bár ebben sokszor segítségre szorulnak a családok: hasznos felhívni a figyelmüket arra, hogy nem azért vannak itt, hogy az addig elmaradt dolgokat megbeszéljék, a gyermek egyes tantárgyakbeli tudását felmérjék, vagy az addig meg nem tanult dolgokat bepótoltassák vele („hisz most úgyis van rá ideje”).

A szülők „kikapcsolásához” a korábban már többször hivatkozott páros programok jó alapot biztosítanak, miközben a gyerek is jól szórakozhat, olyan szervezett programokon, melyekben kortársbeli gyerekekkel van együtt. Ehhez kitűnő és szakmailag is hitelesített terepet biztosítanak a minősített családbarát szálláshelyek!

Partnereink